Wie ben ik?

Hanne Vaneeckhout Profielfoto

Hanne Vaneeckhout, 32 jaar

Studies

 • 2003-2006: Bachelor in de ergotherapie (ArteveldeHS, Gent)
 • 2006-2008: Bachelor in de creatieve dramatherapie (ArteveldeHS, Gent)

Actuele tewerkstelling

 • Sinds 2008-2009 werkzaam in het Bubao De Hagewinde afdeling De Parel in Roeselare

Gespecialiseerde opleidingen

 • 2014: Sensorische informatieverwerking voor ergotherapeuten en fysiotherapeuten (Anders kijken naar kinderen, Leiden)
 • 2015-2017: verderzetting van de opleiding

Sensorische Informatieverwerking (SI)

Wat is sensorische informatieverwerking? 

SI of zintuiglijke prikkelverwerking is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van zintuiglijke prikkels. Dit is nodig om er adequaat te kunnen op reageren. 
In tegenstelling tot wat we op het eerste zicht denken zijn er niet 5, maar 7 zintuigen die informatie doorsturen naar onze hersenen: zien, horen, ruiken, voelen, proeven, proprioceptie en evenwicht. 

Problemen met sensorische informatieverwerking

Wanneer het proces van prikkelverwerking niet optimaal verloopt , kunnen er problemen ontstaan tijdens het dagelijks functioneren, die zich op heel veel verschillende manieren kunnen uiten.
Zo kan iemand snel overstuur of heel prikkelbaar zijn zonder- voor de omgeving- aanwijsbare redenen. Ook kan de concentratie in ernstige mate verstoord zijn. Anderen vertonen vermijdingsgedrag zoals zich ‘opsluiten’ in een eigen wereldje of het weigeren deel te nemen aan bepaalde activiteiten. De problemen kunnen zich ook uiten onder de vorm van angst of agressie, onrust of onverschilligheid. 

Een analyse van de onderliggende problemen is dan uiteraard belangrijk. Hieronder vermeld ik een aantal mogelijke voorbeelden uit het dagelijks leven.

 • Zien

  • fel licht opzoeken of net vermijden
  • onrust ervaren in drukke ruimtes (drukke winkelstraat, drukke klaswanden, open kasten,...)
  • moeite hebben om details waar te nemen of teveel details zien
  • vertraagd of niet reageren bij balsporten
  • bepaalde zaken niet opmerken (vb. verandering in uiterlijk van anderen, een obstakel niet waarnemen tijdens het wandelen) 
 • Voelen

  Overgevoelig reageren bij

  • het dragen van bepaalde kledij
  • het knippen van de haren of van de nagels
  • het zich wassen, douchen, het poetsen van de tanden
  • onverwachte aanrakingen
  • het voelen van natte/harige/zanderige materialen of ondergronden
  • voedsel met een bepaalde textuur/temperatuur

  Veel nood hebben aan

  • het aanraken van alles en iedereen
  • kliederen, zich vuil maken
  • kauwen op niet-eetbare zaken
  • stevig knuffelen

  Onvoldoende voelen van

  • koude of warmte ( jas niet aan- of uitdoen,...)
  • pijn
  • honger
  • aanrakingen
 • Smaken

  • geen nieuwe zaken  willen proeven
  • uitgesproken voorkeur hebben voor pikante, zure of bittere smaken
  • voorkeur geven aan gekend of zoet voedsel
  • niet-eetbare zaken proeven
 • Ruiken

  Afkeer hebben van of net zeer sterk aangetrokken zijn tot bepaalde geuren: badproducten, parfum, etenswaren,…

 • Horen

  • last hebben van drukte (in een winkelcentrum, druk restaurant,…)
  • concentratieproblemen bij achtergrondlawaai
  • overmatig reageren bij harde geluiden (een bromfiets, een vliegtuig, een grasmaaier,…)
  • harde geluiden opzoeken om tot rust te komen (het volume van de TV of de radio heel hard zetten)
  • constant zelf praten om andere geluiden te overrulen
  • opschrikken van een onverwacht/plots geluid
  • bepaalde geluiden niet waarnemen
  • moeite hebben met opdrachten
 • Bewegen

  Evenwicht

  • problemen met een rustige zithouding (voortdurend wiebelen op de stoel, benen onder het zitvlak,  benen niet stil kunnen houden,…)
  • houden van urenlang schommelen
  • angst vertonen om te bewegen of  te vallen  (bewegingsactiviteiten zoals spelen op een speelplein, turnles,… uit de weg gaan)
  • constant willen bewegen
  • houden van snelle, ronddraaiende bewegingen (gewaagde attracties in een pretpark bvb.), graag ondersteboven hangen
  • vermijden van taken waarbij naar beneden of naar boven moet worden gekeken (vb. kopiëren van het schoolbord)/hoofd zoveel mogelijk stil houden

  Lichaamsgevoel

  • houden van extreem sporten en onnodige risico’s nemen tijdens sport en spel (van grote hoogtes springen, hoog in bomen klimmen,…)
  • vaak ergens tegenaan botsen, veel vallen, onhandig lijken,…
  • steun zoeken bij het praten, werken, spelen (vb. tegen de muur)
  • overdreven hard knuffelen, hardhandig omgaan met huisdieren
  • houden van springen, vallen, duwen en trekken, sleuren, rollen, draaien,... 
  • weinig lichaamsbesef 
  • bewegingen moeilijk kunnen plannen (vb. bij balsporten, zich aankleden, schrijftaken,…)

Visie

Vanuit de basisopleiding als ergotherapeut stel ik steeds als doel de levenskwaliteit van mensen te verbeteren.  Hierbij staat de cliënt centraal en wordt vertrokken vanuit een holistische visie.  
Door problemen met de zintuiglijke informatieverwerking kunnen heel wat zaken in het dagelijkse functioneren mislopen.
De begeleiding bestaat uit een samenwerkingsverband waarbij therapeute, cliënt en zijn omgeving in interactie gaan met elkaar.  Door samen op zoek te gaan kunnen we tot krachtige oplossingen komen.   
Naast het werken met de persoon met SI-problemen wordt, binnen de begeleiding, ook gezocht naar activiteiten en haalbare aanpassingen van de omgeving, die de negatieve gevolgen van de zintuiglijke verwerkingsproblemen reduceren. Hierbij vertrek ik graag vanuit de sterktes van de cliënt. Daarnaast kunnen er, indien deze een meerwaarde bieden, ook hulpmiddelen ingezet worden om betere resultaten te bekomen. Dit alles gebeurt in overleg met de cliënt. 
Het gaat dus om begeleiding op maat.  Elk individu heeft immers een eigen sensorisch profiel en ook de omgevingsfactoren zijn steeds verschillend.

Begeleiding

Individuele begeleiding 

In een vrijblijvend gesprek wordt ingegaan op de zorgvraag. Indien beslist wordt dat onderzoek zinvol is wordt een intakegesprek gepland. A.d.h.v. van dit gesprek en bijkomende observaties wordt het zintuigelijk functioneren van uw zoon/dochter in kaart gebracht. Dit sensorisch profiel wordt steeds zorgvuldig met u besproken zodat u voldoende zicht krijgt op de sensorische noden van uw kind. Daarna worden de doelen bekeken en wordt een therapieplan opgesteld. Vaak zal individuele therapie gecombineerd worden met het opstellen van een Zintuigelijk Activiteiten Programma (ZAP). Dit houdt in dat, op basis van de zintuiglijke noden, sensorische activiteiten geïntegreerd worden in het dagelijks activiteitenprogramma. Zowel therapie en ZAP worden op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd.

De kostprijs van de begeleiding bedraagt €45/uur. Het kennismakingsgesprek is gratis.